Masarykova třída - Stará Opava 14.05.10—11.02.21

Malé kasárna na jejichž místě dnes stojí bývalá budova hlavní pošty. Fotografie z doby kolem roku 1860. Foto sbírka L.H.
Průhled Masarykovou ulici směrem k Hlavní poště na fotografii z druhé poloviny 19.století.
Slavnostní zahájení přepravy poštovních zásilek autobusy. Rok 1910
Pohled Masarykovou ulici, vlevo budova bývalé hlavní pošty ještě v původní podobě. Pohlednice bez uvedeného vydavatele prošlá poštou v roce 1914.
Pohled Masarykovou ulici, vlevo budova bývalé hlavní pošty ještě v původní podobě. Pohlednice bez uvedeného vydavatele prošlá poštou v roce 1923. Vydavatel…
Fronta domů Masarykova číslo 23 - 27. Pod prampouchem dnes již neexistující ulička Špitalská, ktera vedla na dnes již taky neexistující Schosslerovo náměstí.…
Městská věznice na rohu Masarykové a Masařské ulice. Odstraněna po vybudování věznice na ulici Olomoucké. Foto z doby kolem roku 1892.
Blucherův palác a hotel Schwan na rohu s Hrnčířskou ulicí. Fotografie kolem roku 1900.
Fotografická koláž s kostelem Sv.Ducha. O jakou příležitost se jedná a ani kdo je na fotografii není uvedeno. Autor fotografie: Hans Schreier, Wallgasse 13,…
Návštěva prezidenta Masaryka. Prezident stojí před budovou dnešní univerzity. Fotografie z června 1924.