Lepařova ulice - Stará Opava

V minulosti ulice taky nesla názvy Schmerlingstrasse nebo Ferd.Seidl-Gasse.
Zvětšený výřez z leteckého snímku z roku 1925. Lepařova ulice je vyznačená šipkou.
Zvětšený výřez z leteckého snímku z roku 1943. Lepařova ulice je vyznačená šipkou.
Nároží ulic Olomoucká a Lepařova (vpravo) na podlednici prošlé poštou v roce 1905. Vydavatel neuveden.
Pohled na ulici Lepařovou a blízké okolí. Výřez z fotografie ze 30.let 20.století.
Fotografie domu Lepařova 12 na fotce z roku 1954. Na fasádě je stále původní reklama z období první republiky.
Pohled na ulici Lepařovou na fotografii z 50.letech 20.století. Na fasádě jde stále vidět původní reklama z první republiky.
Dostavba budovy Fidoru, foto z roku 1980. Sken z negativu 6x6.
Dostavba budovy Fidoru, foto z roku 1980. Sken z negativu 6x6.
Dostavba budovy Fidoru, foto z roku 1980. Sken z negativu 6x6.
Dostavba budovy Fidoru, foto z roku 1980. Sken z negativu 6x6.
Pohled na budovu Fidoru z 80.let 20.století