Bezručovo náměstí - Stará Opava 17.06.85—26.01.21

Původní název náměstí Rochowanski platz. Pojmenované po Emilu Rochowanském, purkmistrovi města Opavy, poslanci Slezského zemského sněmu a přísedícího Zemského výboru slezského.
Pohled na Bezručovo náměstí ve výřezu leteckého snímku z roku 1925.
Pohled na Bezručovo náměstí ve výřezu leteckého snímku z roku 1943.
Hospodářský dvůr řádu Německých rytířů zvaný "Klipák" který stával v dolní části dnešního Bezručová nám. Foceno z ulice Mírové. Foto kolem roku 1900. Foto…
Stavba budovy dnešní Slezské univerzity (původně Finančního ředitelství a později Narodního výboru KSČ) Vpravo vidíme ještě hospodářské budovy dvoru řádu…
Pohled na náměstí na pohlednici prošlé poštou v roce 1921. Vydavatel A.W. No 16
Pohled na náměstí z ulice Mírové na pohlednici z 20.let 20.století. Vydavatel Fr.Havlický.
Pohled na náměstí od vrchu na pohlednici prošlé poštou v roce 1933. Vydavatel neuveden.
Zvětšený výřez z předchozí pohkednice z roku 1933.
Pohled na horní část náměstí. Na místě dílny/skladiště dnes stojí bytové domy. Bližší informace o jakou firmu na obrázku vidíme nemám. Dle rozestavěného kostela…
Kašna na náměstí. Věnce u kašny jsou nejspíš kvůli nějakého výročí prukmistra Rochowanského, kterému byla věnována a náměstí neslo původně jeho jméno.…