Proměny Opavy
V této galerii se vždy zaměřím na nějakou malou část města, ulici nebo budovu a ukážu její proměnu pomocí fotografií od nejstarších do součastnosti.

 Hotel Koruna

Náměstí sv.Floriána (připravuje se)

Prostor za Slezankou (připravuje se)
Digitalizace
diapozitivů a negativů

Převod videokazet na DVDProhlížejte si své staré diapozitivy a  negativy na počítači nebo v televizi.

 Nabízím levnou a kvalitní digitalizaci na profesionálním skeneru CANON

Pro další informace mě kontaktujte na výše uvedeném tel. čísle nebo emailem.

Koupím fotografie a pohlednice

Koupím do své sbírky jakékoliv fotografie, pohlednice, diapozitivy a negativy hlavně Opavy (Troppau), Kateřinek a blizského okolí Opavy. Od nejstarších do roku 2000.

Případně taky pohlednice jiných měst ČR.

Dále mám zájem o knihy, časopisy, plánky města a jiné předměty související s Opavou (Troppau) do roku 2000.

Zaplatím taky za zapůjčení těchto materiálu k naskenování!